Skip to Store Area:

Magento Commerce

เราสามารถจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านได้ทั่วประเทศ โดยช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้      

   วิธีการจัดส่ง : พัสดุไปรษณีย์
ค่าใช้จ่าย : ฟรี
ศักกายภาพในการจัดส่ง : ทั่วประเทศ
สถานที่รับสินค้า : บ้าน ที่ทำงาน หน้าร้าน หรือ สถานที่ที่ท่านระบุ


  วิธีการจัดส่ง : EMS
ค่าใช้จ่าย : ตามน้ำหนัก
ศักกายภาพในการจัดส่ง : ทั่วประเทศ
สถานที่รับสินค้า : บ้าน ที่ทำงาน หน้าร้าน หรือ สถานที่ที่ท่านระบุ

    วิธีการจัดส่ง : พกง(พัสดุเก็บเงินปลายทาง)
ค่าใช้จ่าย : 50 บาท
ศักกายภาพในการจัดส่ง : ทั่วประเทศ
สถานที่รับสินค้า : ที่ทำการไปรษณีย์ที่ท่านระบุ
    วิธีการจัดส่ง : การรถไฟแห่งประเทศไทย
ค่าใช้จ่าย : ตามน้ำหนัก
ศักกายภาพในการจัดส่ง : จังหวัดทีมีรถไฟไปถึง
สถานที่รับสินค้า : สถานีรถไฟ
    วิธีการจัดส่ง : บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด
ค่าใช้จ่าย : ตามน้ำหนัก
ศักกายภาพในการจัดส่ง :เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน
สถานที่รับสินค้า : บ้าน ที่ทำงาน หน้าร้าน สถานที่ที่ท่านระบุ หรือ ศูนย์บริการ นิ่มซี่เส็ง
    วิธีการจัดส่ง : บริษัท เอ็น.ที.ซี. รับส่งพัสดุด่วนจำกัด
ค่าใช้จ่าย : ตามน้ำหนัก
ศักกายภาพในการจัดส่ง :ภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันออก 150 อำเภอ 36 จังหวัด (คลิกโลโก้เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม)
สถานที่รับสินค้า : >บ้าน ที่ทำงาน หน้าร้าน สถานที่ที่ท่านระบุ หรือ สำนักงานบริษัท เอ็น.ที.ซี. รับส่งพัสดุด่วนจำกัด

    วิธีการจัดส่ง : หจก. เอส.ดี. เอ็กเพรส
ค่าใช้จ่าย : ตามน้ำหนัก
ศักกายภาพในการจัดส่ง :ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง หาดใหญ่ สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ทุ่งสง สิชล ภูเก็ต กระบี่ พังงา อ่าวลึก ทับปุดปลาพระยา โคกลอย ตะกั่วป่า ตรัง ปัตตานี พัทลุง สตูล ยะลา อ.เวียงสระ อ.บ้านนาเดิม อ.บ้านสร้อง อ.บัานนาสาร อ.พระแสง
สถานที่รับสินค้า : บ้าน ที่ทำงาน หน้าร้าน สถานที่ที่ท่านระบุ หรือ จุดกระจายสินค้า หจก. เอส. ดี. เอ็กเพรส